Studie projektu vytvoření nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile v Kopřivnici

2022: Projekt a realizace nové muzejní expozice
Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile v Kopřivnici
 Kopřivnice
Celkové náklady: 6,4 mil. Kč 
Seznam spolupracovníků a podílejících se institucí:
Studie, kreativní a technické řešení: Tomáš Skalík, Michal Poláš, Art Consultancy, s.r.o.
Odborný scénář: Pavel Dvořák, Ondřej Šálek, Ivan Berger
Grafický manuál: Martin Feikus
Vizualizace a prostorové formy: Kamil Mrva
Muzeologické řešení: Ivan Berger
a podílejících se institucí
Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s., Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
Český olympijský výbor, Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10

bílá kostka

Studie projektu vytvoření nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile v Kopřivnici

Expozice Emila a Dany Zátopkových v 1. NP Šustalovy vily má ambice představit život a osobnost Emila Zátopka v kontextech, způsobem, který zaujme jak odborného, tak laického poučeného i náhodného návštěvníka. Cílem expozice je představit Emila Zátopka jako člověka, jako rodáka, jako sportovce i výjimečnou osobnost. Nejedná se však o expozici zaměřenou na budování, či podporu něčeho, co bychom mohli nazývat legendou Emila Zátopka, ani o adoraci světového významu bezesporu unikátních světových rekordů a úspěchů geniálního sportovce na světových olympiádách. Tyto reálie jsou v expozici využity, důraz ale expozice klade na jiné fenomény.

bílá kostka

Studie projektu vytvoření nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile v Kopřivnici

Emil Zátopek prožil bohatý život plný silných momentů a životních etap. Jeho motivace a jednání byly vedeny lidskými měřítky, přestože je znám pro své sportovní výkony a úspěchy, byl člověkem, žijícím, cítícím, myslícím. Jeho život měl své zářné, ba hvězdné chvíle, i každodenní starosti a nebojme se říci, slabé chvíle. Odhalit Emila Zátopka jako člověka se všemi aspekty, je příležitost  pro návštěvníky uvědomit si souvislosti s hlubokými přesahy daleko za hranici poznání faktických dat. 

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.