Revitalizace a zpřístupnění kostela Neposkvrněného početí Panny Marie na Starém městě

Objev neznámých částí románského ústupkového portálu v kostele ve Starém Městě u Bruntálu

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu poutá pozornost badatelů již sto let. Přes strohý vzhled raně klasicistní přestavby je kostel velmi zajímavou stavbou s delší historií. Prozrazuje ji především část románského portálu v podvěží, který byl ovšem zakryt mnoha vrstvami nátěrů a přístavbou barokní věže. Někteří badatelé proto existenci románského kostela ve Starém Městě zpochybňovali. Průkazné doklady o ní přinesly až archeologické výzkumy završené obnovou v roce 2020.

.

Revitalizace a zpřístupnění kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Staré město

V rámci projektu revitalizace a zpřístupnění kostela byly prezentovány výsledky archeologických výzkumů, zejména pak půdorys románského kostela.