...
logo Art Consultancy

Revitalizace a zpřístupnění kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém městě u Bruntálu

Objev neznámých částí románského ústupkového portálu v kostele ve Starém Městě u Bruntálu

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu poutá pozornost badatelů již sto let. Přes strohý vzhled raně klasicistní přestavby je kostel velmi zajímavou stavbou s delší historií. Prozrazuje ji především část románského portálu v podvěží, který byl ovšem zakryt mnoha vrstvami nátěrů a přístavbou barokní věže. Někteří badatelé proto existenci románského kostela ve Starém Městě zpochybňovali. Průkazné doklady o ní přinesly až archeologické výzkumy završené obnovou v roce 2020.

.

Nástěnné malby v kostele ve Starém Městě u Bruntálu

Dokončení restaurování středověkých nástěnných maleb v prostoru sakristie kostela Neposkvrněného početí P. Marie.
restaurátor Romana Balcarová 2020

Revitalizace a zpřístupnění kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Staré město

V rámci projektu revitalizace a zpřístupnění kostela byly prezentovány výsledky archeologických výzkumů, zejména pak půdorys románského kostela.

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.