...
logo Art Consultancy

NAŠE PRÁCE PRO NAŠE KLIENTY

Rozhovor s Tomášem skalíkem o přípravách nové expozice v muzeu nákladních automobilů tatra

obec Vražné - logo

Obec Vražné

V obci Vražné místní části Hynčice, jsme připravili projekt pro revitalizaci expozice v rodném domě J. G. Mendela. 

Město Opava - logo

Statutární město Opava

Na opavské Hlásce jsme realizovali expozici o historii radnice a o vývoji městské architektury.

logo TATRA

Muzeum nákladních automobilů Tatra

Navrhli a realizovali jsme expozici v Muzeu nákladních automobilů.

Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Pro muzeum jsme navrhli a realizovali expozici v Muzeu J. A. Komenského v Naardenu. V Uherském Brodě jsme navrhli celou dětskou linku pro novou expozici J. A. Komenského, kterou realizujeme.

Zámecké vinařství Bzenec

Zámecké Vinařství Bzenec

Pro Zámecké vinařství Bzenec. Jsme navrhli vizualizaci možnosti využití prostor chátrajícího zámku v Bzenci pro interaktivní muzeum vína na světové úrovni. Projekt nakonec nebyl realizovaný, občané rozhodli, že zámek zůstane městu a svépomocí si jej opraví.

Město Kopřivnice

Město Kopřivnice

Pro město Kopřivnici jsme realizovali projet Expozice Dany a Emila Zátopkových.

Biskupství Ostravsko-Opavské

Staré město na Bruntálsu a Biskupství Ostravsko - Opavské

Revitalizace a zpřístupnění kostela neposkvrněného početí Panny Marie na starém městě. V průběhu restaurátorských prací vedených MgA. Tomášem Skalíkem byla pod podlahou druhého podlaží věže nalezena doposud neznámá horní část archivolty, další části byly zjištěny sondami provedenými do zdiva podvěží a také archeologicky pod jeho podlahou. Uvedené objevy umožnily rekonstrukci kamenického díla, které se tímto zařadilo k největším a nejnáročněji komponovaným pozdně románským portálům v českých zemích.

Zde jsme také v rámci realizace expozice vytvořili skleněné vitríny  a mobiliáře.

Zlínský kraj

Zlínský kraj a Muzeum Zlín

Projekt pro Zlínský kraj – revitalizaci a památníku válečné tragédie  nv pasečnické osadě Ploština.

Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska

Návrh a realizace nové expozice v Muzeu Šipka. V rámci realizace jsme vytvořili osvětlené prosklené vitríny na minerály a další exponáty.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Návrh a realizace expozice Starokladrubský kůň a Naučná stezka pro chov a výcvik ceremoniálních a kočárových koní.

Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum

Projektování a reaizace nové expozice konírna na zámku Kačina.  

Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě

Návrh a realizace expozice „Jak jde kroj, tak se stroj.“

Králohradecký kraj

Královehradecký kraj

Studie projektu nové přírodovědecké expozice pro Muzeum Východních čech.

Národní památkový ústav

Jednorázová výstava „S knížaty u jednoho stolu“ V rámci výstavy jsme vyrobili mobiliář a prosklené osvětlené vitríny.

Planetárium v Ostravě

Planetárium Ostrava

Návrh a realizace expozice pro Planetárium. Zde jsme vytvořili veškeré herní prvky včetně speciálního akvária, které simuluje tsunami.

Ostrava

Ostrava Radvanice, Bartovice

Realizace sochařské plastiky na okružní křižovatce v Ostravě Radvanicích a Bartovicích.

Formdesign

Formdesign

Spolupráce na několika projektech.

Karviná

Karviná

Projekt expozice renezančního domu v Karviné. 

Albertovec

Hřebčín Albertovec

Realizace galerijního mobiliáře.

Krustashop

Dodavatel materiálu a technologií.

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.