...
logo Art Consultancy

EXPROZICE PRO MUZEUM NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TATRA

Tomáš Skalík připravuje podstavec pro automobilový exponát

2021: Projekt a realizace nové muzejní expozice v Muzeu nákladních vozů Tatra v Kopřivnici
Investor: Moravskoslezský kraj 
Celkové náklady: 173 mil. Kč

Realizace projektu nového muzea proběhla díky úzké spolupráci firmy TATRA TRUCKS a. s., Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkové organizace, ale i města Kopřivnice a Technického muzea Tatra.

Prostor pro stávající muzejní expozici věnovanou rozsáhlé historii výroby nákladních vozidel značky Tatra vznikl konverzí nevyužívané tovární haly, slévárny z roku 1910. Sem byly v první polovině roku 2021 přesunuty všechny nově získané exponáty včetně těch, které se dosud nacházely v Technickém muzeu Tatra, v němž bude nadále prezentována rozšířená historie osobních automobilů.

Tímto rozdělením byla získána větší výstavní plocha, jež umožní představit výjimečnou celistvost sbírky, která v tomto rozsahu nikdy nebyla prezentována.

Muzeum nákladních automobilů vzniklo za přispění Evropské unie, díky dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 104,8 mil. Kč. Celkové náklady
projektu činí necelých 173 mil. Kč. Většina sbírkových předmětů je ve vlastnictví firmy TATRA TRUCKS a. s

Nově jsme vytvořili pultovou vitrínu pro model Tatra Strela. 

Expozice pro Muzeum nákladních vozů Tatra, výroba mobiliářů a skleněných vitrín
Přehrát video

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.