logo Art Consultancy

EXPROZICE PRO MUZEUM NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TATRA

Tomáš Skalík připravuje podstavec pro automobilový exponát

Realizace projektu nového muzea proběhla díky úzké spolupráci firmy TATRA TRUCKS a. s., Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkové organizace, ale i města Kopřivnice a Technického muzea Tatra.

Prostor pro stávající muzejní expozici věnovanou rozsáhlé historii výroby nákladních vozidel značky Tatra vznikl konverzí nevyužívané tovární haly, slévárny z roku 1910. Sem byly v první polovině roku 2021 přesunuty všechny nově získané exponáty včetně těch, které se dosud nacházely v Technickém muzeu Tatra, v němž bude nadále prezentována rozšířená historie osobních automobilů.

Tímto rozdělením byla získána větší výstavní plocha, jež umožní představit výjimečnou celistvost sbírky, která v tomto rozsahu nikdy nebyla prezentována.

Muzeum nákladních automobilů vzniklo za přispění Evropské unie, díky dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 104,8 mil. Kč. Celkové náklady
projektu činí necelých 173 mil. Kč. Většina sbírkových předmětů je ve vlastnictví firmy TATRA TRUCKS a. s

Expozice pro Muzeum nákladních vozů Tatra, výroba mobiliářů a skleněných vitrín
Přehrát video

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.