...

NA JEVIŠTI SVĚTA

EXPOZICE J. A. KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

Realizace muzejní expozice
NA JEVIŠTI SVĚTA
J. A. Komenského v Uherském Brodě

Při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského byla v roce 2022 v uherskobrodském muzeu zpřístupněna nová stálá expozice věnovaná jeho životu a dílu s názvem Na jevišti světa.
Jan Amos Komenský a jeho doba.
Nahradila úspěšnou expozici Jan Amos Komenský lidstvu,
kterou dne 28. března 1992 otevřel československý prezident Václav Havel.
Architektonické řešení: Horalík ateliér + A77 
Scénář expozice, koncepční řešení:
Mgr. Petr Zemek, Th.D., Mgr. Lenka Pospíšilová, Alexandra Haluzová (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě) PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav Akademie věd ČR) a Mgr. Helena Kovářová (Muzeum Komenského v Přerově)

Zhotovitel expozice a technické řešení:
Art Consultancy s.r.o.,FORM, spol. s r. o.

 

Tato muzejní expozice zíslala ČESTNÉ UZNÁNÍ v mezinárodní soutěži Museums in short 2022

čestné uznání Muzeum uin shorts

GALERIE EXPOZICE dětská linka

Takzvaná dětská linka je interaktivní i edukační součástí expozice.
Autor projektu: MgA. Tomáš Skalík Art Consultancy s.r.o.

Expozice J. A. Komenského

GALERIE EXPOZICE po dokončení

J.A.Komenský citát

GALERIE expozice před dokončením

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.