...
logo Art Consultancy

S knížaty u stolu – expozice sezónní výstavy

Klient: Národní památkový ústav
Lokalita: Hradec nad Moravicí
Rok: 2018
Výstava měla dvě části: českou, připravenou v části sklepení Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, a polskou, zpřístupněnou v piastovském zámku v Ratiboři. Téma bylo návštěvníkům představeno prostřednictvím originálních archeologických nálezů z Opavska a Ratibořska,. Prezentační a edukační rovina byla podpořena replikami nádobí a předmětů používaných při stolování na středověkých vévodských dvorech Piastovců a Přemyslovců. Naše společnost realizovala obě části expozice, včetně výroby replik historického nábytku a nádobí.

bílá kostka

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.