...
logo Art Consultancy

MUNDUS COMENII Expozice pro Muzeum J.A. Komenského
v holandském Naardenu

EXPOZICE MUNDUS COMENII

2021: Projekt a realizace nové muzejní expozice MUNDUS COMENII v Naardenu
Investor: Ministerstvo kultury ČR 
Celkové náklady: 7,8 mil. Kč 

Cílem expozice je zprostředkovat návštěvníkovi muzea maximum informací o osobě a životě Jana Amose Komenského takovým způsobem, aby se pro něj návštěva muzea stala příjemným a hlubokým prožitkem z něhož si odnáší nejenom nové poznatky, ale odchází také příjemně obohacen o kulturní a emoční prožitek. Toho hodlá naše expozice dosáhnout díky promyšlenému propojení a vyvážení vysoké úrovně architektonického, řemeslného a technického řešení s využitím nejmodernějších principů prezentačních technik, zacílených na všechny věkové kategorie. 

EXPOZICE MUNDUS COMENII

Samozřejmostí je důraz na dětskou linku expozice s využitím interaktivních a herních prvků, ale na své si přijdou rovněž odborníci v oboru a daném tématu, kterým jsou dostupny také velmi podrobné informace a artefakty, pro ně připravené v tzv. „exspozičních vrstvách“ Je tedy jen na návštěvníkovi, jak se rozhodne strávit svůj čas v expozici, zda jako turista hledající ohromení a autentický prožitek nebo poučený návštěvník, který se chce více zajímat o hlubší poznání tématu, či badatel, který zde zavítá s cílem dopnit své poznání o další podrobnosti a detaily.

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.