...
logo Art Consultancy

PROJEKT EXPOZICE TRAGÉDIE NA PLOŠTINĚ

Průběh realizace expozice tragédie na Ploštině

Klient: Ploština
Lokalita: Ploština
Rok: 2019/2020

Vizuaizace expozice tragédie na Ploštině

FOTO U VERNISÁŽE - OTEVŘENÍ EXPOZICE 21.4.2023

VIZUALIZACE PROJEKTU

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.