...
logo Art Consultancy

STUDIE PROJEKTU SVĚT VÍNA A KULTURY BZENEC

Vizuaizace využití Bzeneckého zámku – společenský sál

Vize projektu

Hlavní vizí projektu bylo vytvoření moderní, do budoucna hledící vinařské expozice, ve které by se návštěvník dozvěděl zajímavým a interaktivním způsobem všechno o zrodu a výrobě vína, našich tradicích a regionálních řemeslech. Expozice muzea by dbala na tradice regionu a jeho folklórní prvky, řemesla a historii.

(Projekt nebyl realizován)

Vizuaizace využití Bzeneckého zámku – pohled na zámek

Záměr projektu

Vytvoření vinařského, kulturního a společenského centra v prostorech chátrajícího novogotického Bzeneckého zámku by svým provedením přitáhlo do města Bzenec a regionu Slovácko turisty, a zároveň by také zpestřilo společenský a kulturní život občanů. Zaměření na komoditu vína navazuje na vinařskou a vinohradnickou historii města Bzence a samotného Bzeneckého zámku.

(Projekt nebyl realizován)

VIZUAIZACE VYUŽITÍ BZENECKÉHO ZÁMKU – POHLED NA ZÁMEK

Řešení projektu

Vytvoření vinařského zážitku v historických prostorech Bzeneckého zámku v moderním pojetí by zpestřilo program pro návštěvníky celého regionu Slovácka a současně zvýšilo návštěvnost místních vinařství. Navíc by zvýšilo povědomí o vinařské turistice v regionu Morava.

(Projekt nebyl realizován)

Axonometrie

Axonometrie budoucího využití
zámku v Bzenci.

Vizi podoby a provozu budoucího areálu bychom mohli nejlépe pochopit, pokud bychom měli možnost si jej projít a vidět přímo očima budoucího návštěvníka. 

.

Studie vytvoření interaktivního muzea vinařství v zámku v Bzeneckém zámku
Přehrát video o Studie vytvoření interaktivního muzea vinařství v zámku v Bzeneckém zámku

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.