...
logo Art Consultancy

EXPROZICE RODNÝ DŮM J. G. MENDELA

" Mé vědecké práce mi přinesly velké uspokojení a jsem přesvědčen, že zanedlouho celistvý svět bude chválit výsledek z těchto prací."
- Gregor Johann Mendel -

AXONOMETRIE

Axonometrie vytvořená před realizací expozice J. G. Mendela. Autorský tým projektu:
Art Consultancy s.r.o.
WMA architects
Profure s.r.o.

J.G.Mendel

Mendel jako genetik, ale i včelař, meteorolog nebo zemědělec.
Tak by měla jednoho z nejvýznamnějších českých rodáků představit nová expozice v jeho rodném statku ve Vražném na Novojičínsku. Místo, kde se Gregor Johann Mendel před 200 lety narodil, tak ještě lépe představí jeho práci, s jejímiž výsledky se lidé potkávají v každodenním životě. Místní také v blízkosti statku plánují vysadit stromořadí z 200 hrušní, které měl Mendel v oblibě. Chtějí tak symbolicky přispět k oslavám 200. výročí narození tohoto celosvětově uznávaného génia.
(vizualizace expozice, zatím bez konkrétního textu na banerech)

Mendel „člověk“

místnost č.1

Johann Gregor Mendel se narodil 20. července 1822 v Hynčicích ve Slezsku. Jeho rodiče Anton a Rosina byli rolníci na svém statku. Zde se malý Johann učil od svého otce včelařit a pěstovat různé druhy ovocných stromů.

Rodina jako „životní“ kotva

místnost č.2

Rodina hrála v Mendlově životě velkou roli, byla mu celým životem oporou.

Dědičnost

místnost č.3

Cesta poznání dědičnosti, přes hrášek po stroj zobrazující principy genetiky.

Dílo a inspirace „věda a příroda“

místnost č.4

Vysvětlení výzkumné metody Mendela a zdůraznění spojitosti vědy a přírody v jeho odkazu.

Kresba hrachu

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.