...
logo Art Consultancy

Stálá expozice v Hale Vincentka
v Luhačovicích

Art Consultancy je autorem projektu expozice v hale Vincentka

Klient: Lázně Luhačovice a.s.
Lokalita: Luhačovice
Rok: 2016-2019

Interaktivní expozice představuje geologii, mineralogii a paleontologii, zabývá se chemickou stránkou minerální vody Vincentka a jejími léčebnými účinky. Třetí téma se dívá na Vincentku z historického hlediska, další se věnuje architektuře údolí s prameny.

.

 

.

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.