...

Soubor mobiliáře pro novou stálou expozici Arcidiecézního muzea v Olomouci

Soubor mobiliáře pro novou stálou expozici Arcidiecézního muzea v Olomouci

Podle návrhu architekta Jana Šépky jsme pro novou stálou expozici Arcidiecézního muzea v Olomouci v roce 2022-2023 realizovali soubor mobiliáře podstavců, soklů, stolů a stojanů svařovaných ze surového válcovaného plechu.
Na míru zhotovené panely s vloženými multimediálními prvky a skleněnými poklopy od firmy Lotech design tvoří základní vybavení expozice věnované archeologii Olomouckého návrší.

Současně s tím jsme řešili zakázku na celkovou rekonstrukci a novou úpravu otevírání a osvětlení vitrín v Pokladnici. 14 bezpečnostních ocelových vitrín prezentuje výběr nejcennějších uměleckořemeslných děl z drahých kovů z olomoucké arcidiecéze.

Fotogalerie - výroba mobiliáře

Fotogalerie - Vernisáž 24. 4. 2023

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.