...
logo Art Consultancy

Mobiliář pro knihovnu v klášteře ŽELIV

Autor projektu: Prof. Ing.akad.arch. Jan Šépka
Realizace: Art Consultancy s.r.o.
Ke kostelu přiléhá jednopatrový konvent čtvercového půdorysu, kde se v patře nachází rozlehlá knihovna s freskami. Původní dřevěné police se do dnešních dní bohužel nedochovaly.

Podlaha je vytvořena z nalepených plechů. 

Stůl a police jsou z plechu a betonových kvádrů.

 

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.