...
logo Art Consultancy

Instalace na okružní křižovatce v Ostravě Radvanicích a Bartovicích

Výroba plastiky podle návrhu sochaře Patrika Bílého

Klient: Ostrava – Radvanice
Lokalita: Ostrava – Radvanice
Rok: 2014

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.