...
logo Art Consultancy

Expozice interaktivních prvků v Ostravském Planetáriu

Výroba interaktivních prvků pro expozici v Ostravském Planetáriu

2014: Výroba interaktivních prvků pro expozici v Ostravském Planetáriu
Investor: Planetarium Ostrava 
Celkové náklady: 5,2 mil. Kč EUR

Expozice pro Planetárium Otrava
Přehrát video o Expozice pro Planetárium Otrava

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.