...
logo Art Consultancy

Věci venku - výstava sochaře Čestmíra Sušky

Věci venku – výstava soch Čestmíra Sušky v Dolních Vítkovicích
21.9. 2022 – 21.12. 2022

Nejznámější úsek tvorby Čestmíra Sušky – práce založené na v oživování doužívaných monumentálních kovových nádrží a cisteren skvěle souzní s ostravskými industriálními stavbami, těžebními a železárenskými konstrukcemi.

Věci venku – výstava soch Čestmíra Sušky v Dolních Vítkovicích

kurátor: Daniela Kramerová
koncept: Daniela Kramerová
                Čestmír Suška
manažer projektu: Tomáš Skalík
grafický design: Profure – Zdeněk Míček, Lukáš Adamík, Atelijeur půda – Jan Zachariáš
instalace: Art consultancy   

Galerie instalace - Věci venku - výstava soch Čestmíra Sušky v Dolních Vítkovicích

Galerie výstavy - Věci venku - výstava soch Čestmíra Sušky v Dolních Vítkovicích

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.