...
logo Art Consultancy

Mobiliář pro kapli ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí

Nový mobiliář v Blahoslavené Panny Marie z roku 1876 ve Frýdlantu nad Ostravicí ve Středisku sociálních služeb.

V sobotu 4.11. 2023 proběha svatá mše v kapli Blahoslavené Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu v budově Střediska sociálních služeb ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Mši celebroval biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David a za přítomnosti významných hostů a široké veřejnosti byl slavnostně posvěcen nový oltář. Do kaple byl navrácen původní svatostánek.
Autorem nového mobiliáře v kapli je Tomáš Skalík z Tomáš Skalík Ateliér .
 
Mobiliář se skládá z  obětního stolu, ambonu, sedesu, abakusu a podstavce pod svatostánek.
Oltářní deska a deska ambonu jsou zhotoveny z původního oltářního kamene.
Pro abakus a podstavec pro svatostánek byl použit nový kararský mramor dovezený z Itálie.
Plášť prvku tvoří kombinace ocelového a bronzového plechu.

Galerie výroba mobiliáře

Galerie mobiliář v kapli

Video - instalace oltáře

Přehrát video

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.