...
logo Art Consultancy

Projekt přírodovědecké expozice pro Muzeum východních Čech
v Hradci Králové

Vizuaizace projektu expozice

Klient: Hradecký Kraj
Lokalita: Muzeum východních Čech
Rok: 2016
Královéhradecký kraj plánuje rozsáhlou rekonstrukci areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v centru Hradce Králové. Vzniknout zde má moderní muzejní expozice, zázemí pro bádání i prostor pro kulturní akce.

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.