expozice
lidového odívání

Jak jde kroj,
tak se stroj

ve Valašském muzeu v přírodě

realizace 2016

Jak jde kroj, tak se stroj

Dosud nejnáročnější zakázkou uskutečněnou naší společností byla realizace dlouhodobé expozice s názvem Jak jde kroj, tak se stroj, jejímž zadavatelem bylo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na základě vzájemných konsultací, odborného scénáře a architektonicko-výtvarného záměru od firmy Tomola CZ byl námi vypracován technický a výtvarný scénář expozice. Ve scénářích byly řešeny aktuální podmínky prostorově technické (projektování stavby a elektroinstalace), světelné, klimatické a prezentační reflektující moderní postupy za účelem bezpečné a neinvazivní instalace vzácných, převážně textilních, sbírkových předmětů.

Ve velmi krátkém čase během měsíců červen až listopad v roce 2016  Artconsultancy s.r.o. dodala ve spolupráci se zadavatelem a se svými subdodavateli do prostoru o rozloze 650 mexpozici kompletně vybavenou prvky stavebními (systém stěn), osvětlovacími, prezentačními (vitríny a dioramata), instalačními (figuríny, plexisklové korpusy), grafickými (texty a obrazový doprovod) a multimediálními (dokumentární filmy a audioprůvodce).

Našimi hlavními dodavateli byli Michal Kuběnský (galerijní LED osvětlení ERCO), Bláha, úz (vitríny), AQ (multimédia), SVP Components a Aklemo (vzduchotechnika), Pavel a Petr Borovičkovi (audiovizuální dílo), René Žídek (tisk), Vladislava Hrubešová (repliky a kopie textilních sbírkových předmětů), Jana Válková (jazyková korektura českých textů).

Náročnou stavbu interiéru včetně replik a kopií sbírkových předmětů, výrobu figurín na míru a ostatní prvky jsme realizovali ve vlastní režii.

Poděkování patří zaměstnancům Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v čele s Mgr. Lenkou Drápalovou a RNDr. Václavem Mikuškem za skvělou spolupráci.

média:
19. 5. 2016 – Týden – Rozsáhlá sbírka – V rožnovském skanzenu vznikne expozice Valašských krojů
21. 5. 2016 – Valašský deník – Skanzen chystá unikátní výstavu krojů, bude stát dvacet milionů
21. 5. 2016 – Valašské muzeum v přírodě – Podpis smlouvy se zhotovitelem výstavy
12. 11. 2016 – Česká televize – Jak jde kroj, tak se stroj. Valašské muzeum obléká novou expozici
25. 11. 2016 – regionalnitelevize.cz – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Příprava expozice Jak jde kroj, tak se stroj
5. 12. 2016 – Valašské muzeum v přírodě – Nová stálá expozice Jak jde kroj, tak se stroj
27. 12. 2016 – regionalnitelevize.cz – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Výstava Jak jde kroj, tak se stroj