Josef Mladějovský / ŽEBŘÍČEK HODNOT

Josef Mladějovský patří mezi mladé umělce, kteří po absolvování vysoké školy zůstávají bydlet a pracovat v Ostravě. Podstatné ale je, že tento nedávný absolvent ateliéru malby (studoval u Františka Kowolowského) na Fakultě umění Ostravské univerzity si již našel svou osobitou tvůrčí polohu. Až na nepatrné výjimky se většina umělců tohoto kraje zabývá existenciálními, či sociálními tématy, klade důraz na imaginativní, psychologické procesy, hledá lyrické kvality, využívá výrazného malířského rukopisu, navazuje na tradiční romanticky chápanou roli umělce. Josef Mladějovský zastupuje jiný typ autorské tvorby. Ve svém díle využívá geometrický jazyk, pracuje tedy s útvary, formami, které jsou univerzální, abstraktní a nevyjadřují žádnou každodenní skutečnost. Josef Mladějovský své téma uchopuje s vědomím postmoderní zkušenosti, s vědomím nemožnosti pokračovat v konstruktivních tendencích podle receptů starých několik desetiletí. V souladu se svou generační příslušností přehodnocuje geometrické principy a dává jim novou aktuální platnost. Elementární formy, které Mladějovský konstruuje, ovšem nestojí jen samy za sebe. Mladějovský se jim snaží udat svůj příběh. Konstrukty se stávají metaforami filosofických kategorií, jako je pravda, objektivita apod., a postupnou proměnou svých tvarů mohou vyprávět příběhy lidského poznání. Otázkou pro pozorovatele zůstává, nakolik je autorova významová hra vážně míněný program či nakolik se jedná o projev určité nadsázky.

(Martin Klimeš)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *