Eduard Ovčáček / DESET OBRAZŮ

Výstava k 50. výročí vystoupení skupiny Merce Cunninghama
(Merce Cunningham Dance Company) v Ostravě

Jedno představení
Cunninghamův balet v Ostravě

Bylo to někdy v roce 1964, kdy se doslova vynořila informace o tom, že do ostravského Divadla Zdeňka Nejedlého (dnes NDM – Divadlo Antonína Dvořáka) zavítá na jedno večerní představení americký balet Merce Cunninghama a že spolu s baletem přijede i americký skladatel a klavírista John Cage a výtvarník Robert Rauschenberg, který vytvořil scénografický koncept k baletu Pelikán. Jména John Cage, Luigi Nono, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen a další jsem již znal z Bratislavy, kde jsem si jako student VŠVU opatřoval amatérské nahrávky současné hudby přímo z rakouského rozhlasu. Informoval jsem kamaráda sochaře Rudolfa Valentu o představení a bez váhání jsme se rozhodli, že představení navštívíme v očekávání, že podívaná bude určitě neobvyklá. Je nutno dodat, pro mladší čtenáře, že v době totalitního režimu v ČSSR byla vystoupení amerických umělců tohoto kalibru neobvyklá a ojedinělá.

A naše očekávání nebylo zklamáno. A vskutku nebyl to klasický balet. Jednoduché přiléhavé kostýmy tanečníků byly provedeny ve výrazných primárních barevných tónech, které při neobvyklých sestavách a akcích vytvářely na jevišti výtvarně působivé barevné obrazy a kompozice. Baletní sekvence navozovaly spíše dojem hudebně pohybového happeningu či ještě lépe řečeno pohybovou barevnou recitaci – řečeno termínem Ladislava Nováka. K tomu si musíme ještě představit akční hru Johna Cage na klavír, který byl instalován přímo na jevišti. Občas se mihl na jevišti v civilních šatech Robert Rauschenberg, který přinesl či odnesl nějaký předmět z jeviště. John Cage se při hře na klavír neomezoval jen hrou na klávesnici, ale občas povstal a sáhl brutálně rukama do strun pod křídlo klavíru, což mohlo znalcům vzdáleně připomenout jeho legendární „preparovaný klavír“. Byly to nahodilé akční a neopakovatelné hudební vibrace. John Cage byl vůdčím duchem nové americké hudby v 50. letech. Hudba Johna Cage se inspiruje východní filosofií – zenbuddhismem, kde princip neurčitosti je nosným prvkem jeho hudebních kreací. A jeho výrok „mým záměrem je nemít záměr“ to zcela jednoduše vyjadřuje a potvrzuje. V těchto intencích se odvíjel i jeho hudební doprovod k baletu Merce Cunninghama v Ostravě v roce 1964. Je nutno ještě poznamenat, že John Cage byl autorem audiovizuálních produkcí, happeningů a „hudebních akcí“, které nebyly přesně koncipované, a podíleli se na nich malíři, básníci a tanečníci. Náš zážitek z představení byl překvapivě silný a duchovně konzistentní a povzbuzující.

Reakce běžného ostravského operního a baletního publika na konci představení byla rozpačitá, mdlá a zmatená. Diváci nevěděli, zda mají tleskat nebo pískat, a rozpačitě se rozcházeli do svých domovů.

V souvislosti s návštěvou amerického baletu v Ostravě jsem si později často kladl otázku, kdo byl tím iniciátorem, který pozval americké umělce do Ostravy. Často jsem při různých příležitostech v divadelních kruzích sondoval, zdali někdo nezná odpověď, kdo je skutečně do Ostravy pozval. Balet Merce Cunninghama a jeho dnes již slavní protagonisté, jak jsme se po představení v kuloárech hotelu Imperial dověděli, na druhý den ráno odjížděli do Polska a pak přes SSSR někam do východní Asie, aby našli větší pochopení, než tomu bylo u publika v Ostravě.

John Cage se narodil v roce 1912 a zemřel v roce 1992 krátce po návštěvě výstavy na Slovensku, která se konala na jeho počest. Uspořádaly ji Galeria ART Deco – Nové Zámky, Slovenský rozhlas Bratislava, Spoločnosť pre nekonvečnú hudbu a Hudobné informačné stredisko SHF. Takto naposled jsem se jako vystavující na této výstavě imaginárně ještě jednou setkal s Johnem Cagem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *