Daniel Balabán
STARÉ ZBRANĚ

20. 1. – 6. 3. 2014

Galerie současné malby
Divadlo Antonína Dvořáka

Výstava Daniela Balabána, laureáta prestižní Ceny Michala Ranného za r. 2012, seznámila návštěvníky s výběrem sedmi Danielových obrazů z minulého desetiletí, které tvoří jen zlomek rozsáhlého díla tohoto bytostného malíře. Název Staré zbraně může představovat jak staré, některé dosud nevystavené Balabánovy obrazy, tak ony pověstné specifické komunikační prostředky vrozené každé ženě.

Běžné kurátorské postupy v podobě vytvoření výstavní kolekce děl obdobného výrazu, příbuzného charakteru apod. v případě Danielovy tvorby příliš neobstojí. Balabán je malíř, který ke každému novému obrazu přistupuje jinak, volí rozdílné malířské prostředky. „Zmocnit se“ tématu znamená pro Balabána především pojmout je skrze malbu a malíř si před sebe klade vždy jiné nové překážky, aby si cestu znesnadnil a doslova se s ní porval. Nevytváří varianty, série, soubory obrazů, které by k sobě „sedly“, ale především hledá řešení svých představ, jak obraz a s ním i téma uchopit.

Danielova tvorba nikdy nepředstavovala cokoli efektního, designérského, jakoukoli okázalost a povrchní okrasu interiéru. Jeho obrazy jsou často poněkud „ušpiněné“, na první pohled nevzhledné, nepěkné, ale o to více poctivé a opravdové.

Sedm na výstavě představených Balabánových obrazů je cestou od lehkosti výrazu, provedení a konceptu přes malířsky uchopený konstruktivní plán k expresívním a erotikou nasyceným obrazům. A za každým hledejme ženu.

(Martin Klimeš)