Alžběta Dirnerová / OBRAZY – ODRAZY

Alžběta Dirnerová se narodila v roce 1982 v Havířově a nyní žije v Ostravě-Radvanicích. V roce 2007 absolvovala Institut pro umělecká studia (dnes Fakulta umění) při Ostravské univerzitě v ateliéru malby Daniela Balabána a rok pobývala na stáži na Fakultě výtvarných umění v Brně, v ateliéru malby u Petra Kvíčaly. V současné době vyučuje kresbu, modelování a dějiny umění na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava.

Její tvorba spočívá ve sdělování prožitých okamžiků, představ, příběhů a snů. Věnuje se především kresbě a malbě, která je pro ni charakteristická svou bezprostředností, rozličnými přístupy a postupy, každý obraz je malovaný s určitým jiným pocitem a rozdílnou energií. Autorka používá různé formy zobrazování – dekorativní či ornamentální pojetí, volný malířský rukopis i realistické zpodobení, nebo naopak využívá šablony. Přesto mají její obrazy díky charakteristické barevnosti a atmosféře společný ráz. Maluje nejčastěji akrylem na plátno nebo také akvarelem a tuší, s oblibou používá černou a růžovou barvu. Její obrazy vycházejí z přírody, v níž malířka cítí energii, život a neustále se proměňující tvarosloví.
(Martin Klimeš)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *