Galerie
Kupa

Galerie KUPA nebyla jen galerií, ale tvořila zázemí naší společnosti Art Consultancy. Byla místem, kde jsme byli k zastižení, kde jsme mohli domlouvat řadu pracovních záležitostí a odkud jsme šířili povědomí o naší značce a celkové aktivitě. Galerie vznikla v roce …. v prostoru obchodního centra Breda v Opavě. Přiznáváme, že nás lákalo provozovat galerii v tak vyhraněně komerčním prostoru, propojovat kulturněumělecké aktivity s uskutečňováním ryze utilitárních potřeb. V naší výstavní koncepci jsme se zaměřili na tvůrce, jejichž dílo vykazuje již prověřené umělecké kvality. Práce představováné na jednotlivých výstavách byly návštěvníkům nabízeny jako prodejní. Poslední výstava v Galerii KUPA vynikala originální koncepcí. Výstava rostla, utvářela se a proměňovala se v době svého trvání. Jednotliví umělci, kteří se do výstavy postupně zapojovali, reagovali na již vystavená díla a neustále posunovali výchozí výstavní koncept. Tato výstava byla taky již naši poslední a její výjimečná dramaturgie byla zacílena spíše na vlastní řady a proběhla bez většího zájmu návštěvníků obchodního centra. Poznali jsme, respektive potvrdili jsme si vlastní praktickou zkušeností, že počátkem druhého desetiletí dvacátého prvního století ve městě jako je Opava je téměř nemožné vřadit galerii, která klade velký důraz na uměleckou kvalitu, do souvislostí světa obchodu a konzumu.