Tomáš Skalík


Tomáš Skalík

*1978 v Opavě

Po střední uměleckoprůmyslové škole, kde se věnoval navrhování hraček a designu (1993-1997), vystudoval nejprve Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (dnešní Fakulta restaurování při UP v Pardubicích) a získal povolení Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek z kamene a terakoty (1997-2002) a poté se zapsal na Fakultu výtvarných umění VUT v Brně do sochařského ateliéru prof. Ak. soch. Jana Ambrůze, kde absolvoval v roce 2007.  Od roku 2013 se  v rámci doktorského studijního programu na FaVU VUT  v Brně, v rámci oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz, zabývá problematikou Light Art a světelných výtvarných realizací ve středoevropském prostoru (pod vedením doc. Mgr. Pavla Korbičky).

Během studií v roce 2005 strávil semestr na Education Technological Institut v řeckých Aténách, kde se zaměřil na prohloubení znalostí klasického monumentálního sochařství a jeho roli v uměleckém diskurzu současného řeckého umění a tyto poznatky reflektoval ve vlastní umělecké tvorbě.

Od roku 2007 vede vlastní restaurátorský ateliér. V rámci restaurátorské profese se věnuje především restaurování sochařských památek  z kamene, terakoty, štuku, betonu a dalších anorganických materiálů.

V letech 2012-2015 působil na pozici Odborný asistent v Konzervátorském centru na Ústavu historických věd Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde byl také členem realizačního týmu v  projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0273 s cílem zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů.  V roce 2013 absolvoval měsíční pracovní stáž jako kolega odborný asistent v Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst ve Vídni (pod vedením Univ.-Ass. Mag. Marija Milchin), kde pracoval na prohloubení znalostí systému vzdělávání uměleckých řemesel restaurátorů. V roce 2014 pobýval v laboratoři Naturwissenschaften und Archäometrisches Labor na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech (pod vedením Prof. Dr. Christoph Herm), kde se zaměřil na studium moderních technik materiálových průzkumů. Ve stejném roce byl také v rámci měsíčního pracovního pobytu hostujícím členem týmu Prof. Erwina Emmerlinga na Technische Universität v Mnichově, kde asistoval při výuce restaurování soch z kamene.

Ve své vlastní umělecké tvorbě se Tomáš Skalík zabývá především prostorovou tvorbou na základě sochařského vzdělání. Od roku 2000 se ve svých instalacích a vizuálních dílech zaměřuje na otázky vztahu diváka a uměleckého díla v kontextu okolního prostoru, limity vnímání uměleckého díla prostřednictvím smyslů, hranicemi mezi hmotnou částí díla a jeho myšlenkovou a konceptuální podstatou. Od roku 2005 ve svých dílech pracuje s prvkem interaktivity a participace díla s návštěvníkem. Realizuje řadu prostorových interaktivních instalací a výstav, kde využívá infračervených a laserových interaktivních prvků původně vyráběných pro účely průmyslové automatizace a odhaluje jejich výtvarný potenciál. Zajímá se o nevizuální vnímání výtvarného díla. Od roku 2013 se zaměřuje také na fenomén umělého světla jako tvůrčího materiálu pro využití v prostorovém umění.

V souvislosti s rozšiřováním pracovního zaměření postupně přesahujícím z oborů restaurování a volné umělecké tvorby přes uměleckořemeslné realizace ke složitějším mezioborovým realizacím v oblasti komplexních dodávek zahrnujícím činnosti počínaje ideovými studiemi a konče vlastními realizacemi, zakládá v roce 2013 s Martinem Klimešem společnost Art Consultancy, kde jako jednatel působí na pozici kreativního tvůrce. Má na starosti hledání a vývoj inovativních řešení s důrazem na originalitu, funkčnost a technickou a estetickou kvalitu.

Tomáš Skalík je ženatý, má dvě děti a v rámci volného času je aktivním členem několika spolků, je zakládajícím členem spolků Za Opavu a Radkov a členem spolků Bludný kámen, Artefakt a Matice Slezská.

www.skalik.net
skalik(at)artconsultancy.eu
+ 420 777 187 823