Martin Klimeš

Martin Klimeš

Martin Klimeš

*1960 v Opavě

Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně a pracoval deset let jako patolog, mykolog a dietetik ve Státním veterinárním ústavu v Opavě.

Coby pořadatel výstav se výtvarnému umění věnuje od roku 1980. Řadu jich zorganizoval v galerii V kapli v Jánských Koupelích u Opavy, počátkem 80. let založil Malou galerii VŠV v Brně a v druhé polovině 80. let se stal kurátorem Studia Klubu mladých v Opavě. V těchto galeriích představil dlouhou řadu kvalitních výtvarných umělců jako např. Jana Steklíka, Michaela Rittsteina, Marii Blabolilovou, Ladislava Nováka, Adrienu Šimotovou, Igora Kalného, Karla Malicha, Dalibora Chatrného, Jiřího Valocha, Petra Nikla, Vladimíra Havlíka, Jiřího Šiguta atd.

V polovině 90. let minulého století zakládá v Opavě Bludný kámen jako čajovnu a prostor pro alternativní kulturní aktivity. Od roku 1999 po celých deset let vede Dům umění, městskou galerii v Opavě, z něhož se brzy stane významné centrum soudobého umění, a to nejen vizuálního. Pod Klimešovým vedením pořádá spolek Bludný kámen multimediální a intermediální festivaly Pohyb – Zvuk – Prostor, Dva dny soudobé hudby a Minimaraton elektronické hudby, výstavy v Galeii Albertovec a v Galerii Cella v Opavě a řadu koncertů soudobé hudby.

V minulých letech připravil Klimeš kurátorsky např. rozsáhlou výstavu Na houby / for John Cage, výstavu k stoletému výročí narození Jiřího Koláře Vy troubo! nebo výstavu Předtím, teď, potom reflektující čas jako společenský, kulturní a filosofický fenomén.

Jako kurátor výstav působí v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě, v městské galerii Plato v Ostravě je aktivní jako dramaturg akcí na pomezí zvuku a pohybu a v Galerii výtvarného umění v Ostravě pořádá koncerty experimentální hudby a zvukové performance.

Martin Klimeš patřil k zakládajícím členům sdružení Kunsthalle Ostrava, které usilovalo o vznik městské galerie v Ostravě a zapsaného spolku Za Opavu, zabývajícího se problematikou architektury, památek, životního prostředí a každoročně udělujícího Opavskou cenu J. M. Olbricha za architekturu. Je členem Matice Slezské a od roku 1995 vede spolek Bludný kámen.

Martin Klimeš uspořádal a zahájil stovky výstav, koncertů, festivalů, vydal několik desítek katalogů a publikoval řadu textů ve sbornících, katalozích a časopisech. Je rovněž aktivní jako vizuální tvůrce. Kromě několika samostatných výstav v Brně, Olomouci a v Ostravě se v posledních letech účastnil výstav – Měkkohlaví v Ostravě, Brně, Plzni, Bratislavě a Jičíně, Měkce v Plzni, Slezský koncept v Ostravě, Košicích a v Katovicích, Partitury náhody v Brně, Partitury, parafráze v Ostravě, Na houby / for John Cage v Opavě, Předtím, teď, potom v Opavě a Plzni a Slezský koncept 2016 v Českém Těšíně. Byl členem umělecké skupiny Měkkohlaví.