2016 / expoziční depozitář Slovenská strela

Ve stejném jako nové muzeum Tatry vznikl také projekt pro novostavbu objektu, jenž by ve svých útrobách ukrýval unikátní motorový vůz Slovenská strela, který se v současné době nachází pod přístřeškem před vstupem do současného muzea automobilů Tatra v Kopřivnici. Projekt připravovaný pro 52. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu počítá především s náročným restaurování a zároveň vytvořením objektu, který by jednak zachránil tuto národní kulturní památku před další degradací a zároveň, aby ji adekvátně představil veřejnosti v různých rovinách, proto byl zvolen model tzv. expozičního depozitáře. Z velké části prosklený objekt v blízkosti budoucího muzea a také kopřivnického vlakového nádraží je opět dílem projekční kanceláře Atris, při návrhu interiéru jsme spolupracovali opět s Jiřím Střechou. Výsledkem je čistý prostor prosklené haly doplněný o dílčí expoziční prvky, které nemají zastiňovat pohled na strelu z pohledu cestujících na železniční trati. Větší část trojrozměrných artefaktů je proto umístěna v prostoru k budově muzea a také v edukační místnosti , jejíž strop je využit pro tzv. galerii.

[SLGF id=440]