2016 / expozice Koncept TATRA

V roce 2016 jsme navrhovali pro společnost Tatra Trucks, a. s. interiér nového muzea, které zpřístupňuje především sbírku nákladních užitkových vozů, jež nejsou v současné době prezentovány. Nejvýznamnější český výrobce nákladních vozů získal nedávno kompletní sbírku Jiřího Hlacha z Trhových Svin, která obsahuje více jak 50 exemplářů historických tatrovek. Spolu s dalšími unikátními vozy ve vlastnictví Tatry budou tvořit základ nového muzea umístěného v budově bývalé slévárny přímo v areálu podniku v Kopřivnici, samotná expozice zabírá plochu 5 500 m2. Stavební část projektu, zahrnující především rekonstrukci připravila ostravská projekční společnost Atris. Odborným garantem libreta byl pro Art Consultancy Jiří Střecha.

Základní koncepce expozice je chronologická, doplněná o některé další prvky, například expediční a závodní vozy či ukázku současné produkce společnosti. Expozice je doplněna mimo originální často provozu schopné automobily také celou řadou interaktivních prvků a dioramat, které rozvíjí například určité technické prvky, vytvářejí simulace provozu apod. Celá budova funguje jako muzeum včetně nutného zázemí pro návštěvníky a pokud uspěje žádost o finanční prostředky z 21. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, vznikne nová pobočka Muzea Novojičínska.

Zároveň s tímto projektem připravila Tatra Trucks, a. s. také projekt restaurování a nového způsobu prezentace vozu Slovenská strela, která by se měla nacházet v bezprostřední blízkosti nového muzea.

[SLGF id=431]