2014 / Galerie interaktivních prvků pro Planetárium Ostrava

Na podzim roku 2014 jsme realizovali 4 dílčí zakázky v rámci projektu „Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy“, který řešila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, jíž je planetárium součástí. Konkrétně jsme dodávali více jak dvacet interaktivních zařízení a mechanismů (autorem je Ateliér 38), které demonstrují různé fyzikální jevy (od vlnostrojů, zrcadlového labyrintu, foucaultova kyvadla a gyroskopu, přes simulaci měsíční gravitace, tsunami, plazmovou lampu a polární záři, až po klíčovací stěnu, infračervenou kameru či polarizaci světla.

[SLGF id=165]