2014 / Instalace na okružní křižovatce v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích

První realizací společenosti Art Consultancy byla v roce 2014 instalace ve veřejném prostoru, konkrétně třech symbolů Ostravy, uhlí, oceli a nanotechnologií, které symbolizují minulost, současnost a budoucnost města. Radnice městské části oslovila v roce 2012 studenty katedry architektury Vysoké školy báňské a odborná komise vybrala návrh Patrika Bílého. Realizaci finančně podpořila společnost ArcelorMittal Ostrava. Okružní křižovatka se nachází na křížení ulic Těšínská a Fryštácká.

[SLGF id=156]